Choc-neus bestellen

250gr kost 14€
500gr kost 28€

Verzenden kan en aanleveren vanaf 75€ /20km omtrek

NIEUW ADRES

Parkstraat 21
9100 Sint-niklaas

Tel: +32 468 26 16 20
info@balerdon.be
www.balerdon.be